Saturday, March 13, 2010

Kalau aku pakai kasut ni Abu kejar tak?


Kalau Abu tak kejar pun, Abu pingsan.


1 comment:

Hannani Kamal said...

abu tak kejar
abu kejar aku je